Eicosanoids

Giới thiệu

Eicosanoids

Eicosanoids là hormone hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh (Chất dẫn truyền thần kinh) và các chất điều biến của hệ thống miễn dịch hoạt động. Các hormone này cũng có vai trò trong quá trình viêm.

Nhìn chung, có sự phân biệt giữa các loại eicosanoids sau:

  • Prostaglandin
  • Prostacyclines (Một phần của prostaglandin)
  • Thromboxanes (Một phần của prostaglandin)
  • Leukotrienes

Các prostaglandin bao gồm một số lượng lớn các phân nhóm, ví dụ như prostaglandin D2, prostaglandin E2, prostglandin I2 (prostacyclin) hoặc thormboxanes.

giáo dục

Sự hình thành của Eicosanoids:

Các Eicosanoids được hình thành từ axit arachidonic axit béo, được chuyển hóa thành các hormone cuối cùng bởi các enzym trong các bước tổng hợp sau đây.
Các enzym chịu trách nhiệm sản xuất hormone bao gồm Cxclooxygenase (COX, prostaglandin), Prostacyclin synthase (Prostacyclin), Lipoxygenase (Leukotrienes) và thromboxane tổng hợp (thromboxanes).
Quá trình tổng hợp prostaglandin diễn ra ở nhiều cơ quan, cũng như sự hình thành prostacyclin và thromboxan. Leukotrienes được tìm thấy trong các tế bào bạch cầu (Bạch cầu) và trong thực bào (Đại thực bào) được sản xuất.
Mỗi loại hormone này có các thụ thể riêng.

Quy định

Quy định của Eicosanoids:

Prostaglandin, prostacycline và thromboxan được giải phóng theo cách thức cụ thể của mô. Viêm, giảm lưu lượng máu (Thiếu máu cục bộ) hoặc tổn thương tế bào; Glucocorticoid có ảnh hưởng ức chế. Các yếu tố kích thích giải phóng leukotriene quan trọng nhất là các kích thích gây viêm.

chức năng

Trong chức năng của chúng như là kích thích tố, eicosanoids có một phổ hoạt động rộng. Những cái đơn lẻ Prostaglandin đôi khi có tác dụng ngược lại (đối kháng).