Thần kinh tiền đình

Giới thiệu

Dây thần kinh tiền đình là dây thần kinh cân bằng và là một phần của dây thần kinh ốc tai.
Đây là dây thần kinh sọ thứ 8.
Dây thần kinh ốc tai có thể được chia thành hai phần, dây thần kinh ốc tai, tức là dây thần kinh thính giác và dây thần kinh cân bằng, tức là dây thần kinh tiền đình. Dây thần kinh có nhiệm vụ truyền thông tin từ các cơ quan thăng bằng ở tai trong lên não.

giải phẫu học

Dây thần kinh tiền đình bắt nguồn từ tai trong trong cái gọi là hạch tiền đình.
Hạch là một tập hợp các cơ quan tế bào thần kinh.

Nó hoạt động cùng với dây thần kinh thính giác thông qua kênh thính giác bên trong (Meatus acousticus internus) để đi vào hố sau. Quá trình phổ biến này còn được gọi là dây thần kinh tiền đình ốc tai.

Dây thần kinh tiền đình ốc tai đi vào hố sọ phía sau tại một lỗ mở, cái gọi là bộ phận chuyển động porus acousticus.
Từ đây dây thần kinh có thể đi vào thân não ở góc tiểu não, nơi nó lại tách ra thành hai phần của dây thần kinh ốc tai.
Sau đó, dây thần kinh tiền đình kéo đến các nhân thần kinh sọ của nó, "các nhân cân bằng" (Tiền đình hạt nhân) trong não sau (Rhombencephalon). Có tổng cộng bốn "hạt nhân cân bằng", được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào vị trí của chúng. Có tiền đình nhân cao hơn, tiền đình nhân dưới, tiền đình nhân trung gian và tiền đình nhân bên.
Từ đây, thông tin đến qua dây thần kinh tiền đình (còn gọi là hướng tâm) được chuyển qua và chuyển tiếp. Thông tin từ các cơ quan ở trạng thái cân bằng được truyền đến các vùng khác của não và tủy sống.

Kiểm tra chức năng của dây thần kinh tiền đình

Chức năng của dây thần kinh tiền đình có thể được kiểm soát bằng một Đo thính lực thân não, còn được biết là BERA (đo thính lực phản ứng gợi lên thân não) phải được kiểm tra. Người thử nghiệm được tiếp xúc với các kích thích thính giác qua tai nghe trong phòng cách âm. Sau khi các kích thích thính giác được phát ra, các điện cực gắn vào đầu thường có thể được sử dụng để lấy điện thế não, sau đó được hiển thị dưới dạng các đường cong.